FREE SERBIA - Other voices from Serbia
D O K U M E N T I
D O K U M E N T I
FreeSerbia Front
Vesti
Komentari
Intervjui
Feljton
FS Specijal
NVO
Stranke
Forum
Dokumenti
2000.
1999.
Linkovi
Posao na FS
Sport
Pretrazivanje po siteu
Enter keyword:
 

powered by FreeFind

  

6. decembar 1999.

Lista zabrane ulaska u zemlje EU

Šefovi diplomatija Evropske unije u ponedeljak su u Briselu odlučili da praktično udvostruče i na 597 imena prošire zabranu izdavanja viza za ulazak u zemlje EU za lica "koja čine režim predsednika Slobodana Miloševića ili ga svojim delovanjem podržavaju". Pored predsednika SRJ Slobodana Miloševića i članova njegove porodice, kao i članova vlada SRJ i Srbije, oficira Vojske Jugoslavije, na ovom spisku zabrane ulaska na teritorije zemalja EU se sad nalazi i znatno veći broj lica koja, kako se to obrazlaže u odluci, svojim delovanjem i postupcima podržavaju vladajući poredak u Beogradu. Sa ovog spiska, je skinuto "nekoliko osoba", rekli su izvori Saveta ministara u Briselu.

 • Milošević Slobodan, predsednik SRJ

Miloševićeva porodica:

 • Gajić - Milošević Milica, snaja
 • Marković Mirjana, supruga
 • Milošević Borislav, brat
 • Milošević Marija, ćerka
 • Milošević Marko, sin

Vlada SRJ:

 • Aleksić Milutin, direktor adminitrativnog servisa Savezne vlade
 • Aleksov Ivan, pomoćnik ministra, Ministarstvo telekomunikacija
 • Andrejević Goran, pomoćnik ministra Ministarstvo saobraćaja
 • Antić Božidar, zamenik ministra spoljne trgovine
 • Beko Milan, ministar privrede
 • Bogdanović Radmilo, predsedavajući Komiteta za bezbednost Saveznog parlamenta
 • Božović Srđa, predsednik Veća republika
 • Bulatović Gordana, zamenik saveznog ministra za izbeglice i humanitarnu pomoć
 • Bulatović Momir, predsednik Vlade
 • Bulatović Pavle, ministar odbrane
 • Crni Branko, savetnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Đerić Velizar, ministar sporta
 • Đokić Nenad, bivši član vlade
 • Dragaš Mirjana, zamenik ministra za rad, zdravlje i socijalnu politiku
 • Drobnjaković Dejan, ministar saobraćaja
 • Erić Milovan, ministar unutrašnje trgovine
 • Etinski Rodoljub, pravni savetnik, Ministarstvo spoljnih poslova
 • Filipović Rade, bivši član
 • Gojković Maja, potpredsednik Vlade
 • Janković Nikola, pomoćnik, Savezno ministarstvo privrede
 • Jevtić Milan, general-major načelnik administracije Ministarstvo odbrane
 • Jojić Petar, minister pravde
 • Jovanović Periša, savezni sekretar za zakonodavstvo
 • Jovanović Živadin, ministar spoljnjih poslova
 • Karaičić Zora, pomoćnik, Ministarstvo transporta
 • Kikić Zoran, direktor Evropskog odseka, Ministarstvo spoljnjih poslova
 • Kljajić Zoran, zamenik saveznog ministra za razvoj, nauku i čovekovu okolinu
 • Knežević Zoran, bivši član
 • Korać Maksim, pomoćnik, Ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
 • Kostić Jugoslav, ministar bez portfelja
 • Kovač Miodrag, ministar za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
 • Kutlešić Vladan, potpredsednik Vlade
 • Latinović Dušan, pomoćnik ministra pravde
 • Lazić Zoran, sekretar, Savezno ministarstvo spoljne trgovine
 • Levović Zlatko, pomoćnik, Savezno ministarstvo poljoprivrede
 • Lilić Zoran, potpredsednik Vlade
 • Marjanović Predrag, zamenik ministra finansija
 • Markičević Slavenko, zamenik ministra telekomunikacija
 • Marković Dragan, ministar bez portfelja
 • Marković Ivan, ministar telekomunikacija
 • Marković Milisav, zamenik ministra unutrašnjih poslova
 • Matić Goran, ministar bez portfelja
 • Minić Milomir, predsednik Veća građana
 • Mirković Čedomir, ministar za međunarodnu kulturnu i tehničku sradnju
 • Nikčević Želidrag, ministar bez portfelja
 • Nikolić Tomislav, zamenik predsednika Vlade
 • Nogo Sreto, sekretar, Ministarstvo saobraćaja
 • Novaković Zoran, zamenik ministra spoljnih poslova
 • Ognjanović Vuk, ministar bez portfelja
 • Popović Ljiljana, pomoćnik, Ministarstvo za izbeglice i humanitarnu pomoć
 • Popović Ljubiša, generalni sekretar Vlade
 • Radić Marinko, director Savezne trzišne inspekcije
 • Radulović Radomir, pomoćnik, Ministarstvo informisanja
 • Rašajski Slavenko, zamenik ministra telekomunikacija
 • Šainović Nikola, potpredsednik Vlade
 • Savović Margit, ministar bez portfelja
 • Sekulić Duško, pomoćnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Simović Svetozar, zamenik ministra unutrašnjih poslova
 • Šipovac Nedeljko, ministar poljoprivrede
 • Šljapić Nada, ministar za razvoj, nauku i čovekovu okolinu
 • Sokolović Zoran, ministar unutrašnjih poslova
 • Stanković Nenad, načelnik međunarodnog odelenja, Ministarstvo telekomunikacija
 • Stevanović Aco, zamenik ministra telekomunikacija
 • Terzić Milun, zamenik ministra sporta
 • Veličković Nebojša, ministar bez portfelja
 • Vučić Borka, ministar za saradnju sa međunarodnim finansijskim organizacijama
 • Vučinić Drago, zamenik ministra finansija
 • Vujović Nebojša, portparol, Ministarstvo inostranih poslova
 • Vujović Zoran, ministar bez portfelja
 • Vuković Borislav, ministar spoljne trgovine
 • Vuksanović Danilo, potpredsednik Vlade
 • Zebić Jovan, potpredsednik Vlade
 • Zelenović Jagoš, bivši član
 • Živanović Svetlana, pomoćnik, Ministarstvo unutrašnje trgovine
 • Živković Milovan, direktor, Savezni zavod za statistiku

Vlada Srbije:

 • Anđelković Zoran, predsednik privremenog izvršnog veća Kosova
 • Babić Slobodan, potpredsednik
 • Babović Jovan, ministar poljoprivrede
 • Barišić Boško, član Izvršnog veća Vojvodine
 • Budakov Pavle, potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine
 • Blazić Branislav, ministar za čovekovu okolinu
 • Bojić Milovan, potpredsednik Vlade
 • Cerović Slobodan, ministar turizma
 • Ćosić Života, ministar rudarstva
 • Ćurčić Nikola, pomoćnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Damjanović Jovan, ministar bez Portfelja
 • Đogo-Antonović Dušanka, pomoćnik ministra za informisanje
 • Đorđevic Vlastimir, Gen.Puk zamenik ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Drobnjak Boško, član privremenog izvršnog veća Kosova
 • Haliti Bajram, član Privremenog izvršnog veća Kosova
 • Ivković Branislav, ministar za nauku i tehnologiju
 • Janjić Jevrem, ministar za srednješkolsko i visoko obrazovanje
 • Janković Dragoljub, ministar pravosuđa
 • Karić Bogoljub, ministar bez portfelja
 • Karličić Miljkan, pomoćnik ministra za informisanje
 • Kocović Dragoljub, ministar sporta i omladine
 • Kovačević Dejan, ministar građevina
 • Krasić Zoran, ministar trgovine
 • Lazić Đura, ministar bez portfelja
 • Marjanović Mirko, predsednik vlade
 • Marković Radomir, zamenik ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Marković Ratko, potpredsednik Vlade
 • Milačić Borislav, ministar finansija
 • Milenković Tomislav, ministar rada
 • Milićevic Leposava, ministar zdravlja
 • Milutinović Milan, predsednik
 • Mirčić Miroslav, srpska dijaspora
 • Mišić Stojan, general major zamenik ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Mitrović Luka, ministar industrije
 • Momčilov Paja, ministar bez portfelja
 • Nedeljković Miroslav, ministar za brigu o porodici
 • Perosević Boško, član vojvođanskog izvršnog veća
 • Pop Lazic Gordana, ministar za lokalnu samoupravu
 • Popović Miodrag, pomoćnik ministra informisanja
 • Radovanović Milovan, ministar vera
 • Ristivojević Dragiša, pomoćik načelnika javne bezbednosti
 • Sabović Đulbehar, član Privremenog izvršnog veća Kosova
 • Sedlak Ivan, ministar bez portfelja
 • Šešelj Vojislav, potpredsednik
 • Simak Jan, sekretar za informisanje vojvođanskog izvršnog veća
 • Simatović Frenki, šef specijalnih snaga državne bezbednosti
 • Simić Željko, ministar za kulturu
 • Smiljanović Živorad, Dr. predsednik vojvođanskog Parlamenta, SPS
 • Stevanović Obrad, zamenik ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Stojiljković Vlajko, ministar unutrašnjih poslova
 • Tabaković Jorgovanka, ministar za privatizaciju
 • Todorović Dragan, ministar saobraćaja i komunikacija
 • Todorović Jovo, ministar prosvete
 • Tomić Dragan, predsednik srpskog parlamenta i direktor Jugopetrola
 • Tomić Dragomir, potpredsednik vlade
 • Tomović Slobodan, ministar bez portfelja
 • Vajt Ibro, član Privremenog izvršnog veća Kosova
 • Vasiljević Čedomir, Ministar bez portfelja
 • Veljko Odalović, pomoćnik načelnika Kosovskog okruga
 • Višić Radmila, zamenik ministra za Informisanje
 • Vučić Aleksandar, ministar za Informisanje
 • Vučurović Božidar, ministar bez portfelja
 • Zeković Petar, general-major zamenik ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Živković Vojislav, član Privremenog izvršnog veća Kosova

Vojska:

 • Antanasijević, maj. Komandant 57 Borbene grupe Treće armije
 • Antonić, puk Zam. kom 52. Pristinski korpus 3.armije
 • Arsenović Konstantin, gen.potpuk. Generalštab VJ, šef logistike
 • Ćirković Mladen, puk Komandant 15 oklopne brigade Treće armije
 • Cvetić Lubinko, Zamenik šefa bezbednosti na Kosovu
 • Davidović Grujica, Komandant Užičkog armijskog korpusa
 • Delić Božidar, puk Komandat 549 Motorizovane brigade Treće armije
 • Dimčevski Dragutin, maj Treća armija
 • Đaković Milan, puk . Treća Armija
 • Đaković Milorad, puk. 52. Prištinski Korpus 3. armije
 • Đokić Dejan, kap. Treća armija
 • Đosan, puk Komandant 52 Brigade lake protiavionske odbrane 3. armije
 • Đudić, puk Komandant 354 pešadijske brigade 3. Armije
 • Đurković Ljubinko, potpukovnik 3. Armija
 • Farkas Geza, gen.potpukovnik šef obaveštajnog i bezbednosnog direktorata Generalšaba
 • Filić Božidar, potpuk. Portparol MUP
 • Gajić, puk šef strateškog obaveštajnog i bezbednosnog direktorata Generalštaba
 • Gajić David, šef bezbednosti na Kosovu
 • Gregar Mihajlo, puk. 3 Armija
 • Grjković Miloš, gen. major Predsednik vrhovnog vojnog suda
 • Gusić Miroljub, sudija u vojnom sudu 3. armije
 • Jelić Krsman, puk., Komandant 243 Mehanizovane brigade 3. Armije
 • Jović Radomir, gen.maj 55. Borbena grupa 3. armije
 • Krga Bogdan, Maj Gen šef drugog odeljenja (obaveštajnog) Generalštaba
 • Lazarević Vladimir, gen.major Komandant 52 Prištinskog korpusa
 • Lončar Dušan, gen.major Presednik komisije FRJ za odnose sa OECD
 • Lukić, puk Komandant 72 brigade specijalnih snaga
 • Manić, puk Načelinik štaba 125. Motorizovane brigade 3. Armije
 • Marjanović Radomir, gen.puk, Zamenik načelnika Generalštaba
 • Mihajlović Bratislav, kap. 3. Armija
 • Miladinović Radenko, sudija u vojnom sudu 3. armije
 • Milojević Vukašin, puk Sudija u vojnom sudu 3. Armije
 • Milosavljević Milivoje, kap. Lokalni komandant Prizren
 • Novaković Milivoje, puk Načelnik odeljenja za infomisanje
 • Generalštaba Obradović, Milorad, gen.puk Komandant 2. Armije
 • Obrenčević, gen.maj. šef vojnog tužilaštva
 • Ojdanić Dragoljub, gen.puk Načelnik Generalštaba VJ
 • Panić Dragoljub, gen.major, Vršilac dužnosti načelnika Glavnog štaba kopnene vojske
 • Pavkovič Nebojša, gen. Komandant 3. Armije
 • Rađenović Stevan, kap. Sef policije u Lipljanu
 • Radosavljević Stanimir, puk Vojni tužilac, Niš
 • Rakočević Aleksandar, gen., Seff informativnog servisa VJ
 • Ristić Miroljub, MUP Kosovska Mitrovica
 • Samardžič Dušan, gen.puk šef inspektorata vojne pripravnosti Generalštaba
 • Savović Milorad, potpuk. Predsednik vojnog suda 2. armije
 • Simić Milan, gen.maj. Načelnik Generalštaba za informisanje i moral
 • Simić Miodrag, gen.ppuk. Načelnik štaba 3. armije
 • Sušić Slavoljub, gen.puk Načelnik vojne uprave Predsedništva
 • Slivčanin Duško, kap. 3. armija
 • Smiljanić Spasoje, gen.ppuk Komandant vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane
 • Sorak Goran, maj Komandant 53 borbene grupe 3. armije
 • Stanković Ivica, kap 3. armija
 • Stefanović, puk 52 Artilljeriska brigada 3. Armije
 • Stefanović Radojko, puk., lokalni komandant u Gnjilanu
 • Stojanović Momir, potpuk. šef državne bezbednosti u
 • Pristini Stojimirović, gen.maj Načelnik štaba 3. armije
 • Stojinović Ljubiša, gen.maj Komandant specijalnih snaga
 • Todorov, potpuk., Komandant 63 desanntne brigade
 • Tomić, potpuk. Komandant 211 oklopne brigade
 • Trajković Siniša, puk l Načelnik štaba 15. Oklopne brigade
 • Trkulja, puk Komandant specijalnih snaga
 • Zdravković Srba, puk Komandant 243. Motorizovane brigade
 • Zec Milan, vice-admiral Komandant mornarice
 • Zirojević Željko, kap., Oficir za štampu Prištinskog korpusa 3. armije
 • Živanović Radojko, puk, Komandant 125. Motorizovane brigade 3 Armije

Lista osoba bliskih režimu predsednika Miloševića:

 • Aćimović Slobodan, pomoćnik direktora Beogradske banke
 • Adžemović Mersud, sekretar Direkcije JUL
 • Aksentijević Siniša, potpredsednik sprske skupštine, glavni urednik Velike Srbije
 • Albunović Veljko, generalni direktor Požarevačke banke AD
 • Aleksić Snežana, član Direkcije JUL
 • Anđelković Stanislav, gradonačelnik Suve Reke
 • Andrić Milanka, generalni direktor čačanske banke Ad
 • Antić Dragan, generalni direkctor Politika A.D.
 • Aranđelović Zoran, Duvanska industrija Niš
 • Arsić Slobodan, direktor HIP Azotara
 • Atanasković Branislav, generalni direktor BEKO
 • Atanasković Mihajlo, šef SPS Paraćin i član glavnog odbora SPS
 • Avramov Mita, poslanik Skupštine Srbije
 • Babić Blažo, direktor Kompanije Prokupac
 • Babić Momčilo, direktor KDC Bežanijska kosa
 • Bačanin Ljubisav, generalni direktor Centrobanke AD
 • Bačević Milan, poslanik u Skupštini Srbije
 • Baković Tatomir, poslanik SPS u Skupštini Srbije
 • Baltovski Mira, generalni direktor međunarodnih operacija Beogradske banke
 • Barac Milun, poslanik SRS u Skupšitini Srbije
 • Bjelić Novak, direktor Kombinata Trepča
 • Blazić Milovan, poslanik SRS u Skupšitini Srbije
 • Bogdanović Aleksandar, direktor pres centra Metropola
 • Bojić Milivoje, ižvršni direktor, Beogradska banka
 • Bosiljkov Slobodan, direktor, Rafinerija Pančevo
 • Bozalo Dragan, poslanik SRS u Skupštni Srbije
 • Božanić Dragan, član Direkcije JUL
 • Bozić Ljubinko, gradonačelnik Lipljana
 • Božinovic Slaviša, SRS Majdanpek, član glavnog odbora
 • Božović Radoman, predsednik Geneksa
 • Brujic Milan, pomoćnik direktora PTT
 • Budčanovčanin Siniša, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Budimir Milan, Dr. poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Budimirovic Dobrivoje, predsednik Srbijašuma
 • Budišin Radmila, Pravna služba Beogradske Banke
 • Ceković Jovan, direktor Jugoimporta Ceković Jovan, funkcioner STDR
 • Celić Dragan, član glavnog odbora SPS
 • Čičak Zoran, specijalni savetnik Beogradske banke
 • Čolić Dragan, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Čolić Momčilo, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Čović Dragan, Pomoćnik direktora Agencije za izgradnju Beograda
 • Ćorocih Enes, direktor Raške
 • Cukić Dušan, spoljno- politički urednik RTS
 • Cvetanović Ninoslav, generalni direktor, Rudarsko
 • Cvetković Aleksandar, Dr. gradonačelnik Doljevca ,član glavnog odbora SPS
 • Cvetković Radmila, sekertar Crvenog krsta Srbije
 • Cvetković Srboljub, direktor, Održavanje mašina
 • Cvetković Života gradonačelnik Aleksandrovca, SPS
 • Dabisljevic Sveta, gradonačelnik Kline
 • Dačić Ivica, portparol SPS
 • Daja Jovan, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Damjanović Jevrem, glavni urednik Ilustrovane Politike
 • Danilović Blagoje, sudija Vrhovnog suda Srbije
 • Deljanin Novica, direktor filijale Jugobanke Kruševac
 • Dimitrijević Kosta, urednik Velike Srbije
 • Disić Miodrag, poslanik SRS u Skpšitini Srbije
 • Đaković Milan, direktor NIS Jugopetrol
 • Đedović Gavrilo, direktor međunarodnih operacija NBJ
 • Đoković Milan, predsednik Demokratskog patriotskog fronta Kragujevca i Šumadije
 • Đoković Vidan, generalni direktor IMT Novi Beograd
 • Đolić Gvozdan, šef SPS Aleksandrovca
 • Đoković Ivko, generalni direktor Takova
 • Đorđević Aleksanda, poslanik SRS u Skupšitini Srbije
 • Đorđević Dušan, Tanjug
 • Đorđević Ljubiša, generalni direktor Komercijalne banke
 • Đorđević Miroslav. generalni direktor Tršteničke banke AD
 • Đorđevic Nenad, potpredsednik JUL
 • Đorđević Nemanja, direktor marketinga "Rapid B-92"
 • Đorđevic Radoslav, generalni direktor Smederevske banke
 • Đorđević Živorad, JUL, glavni urednik "Borbe"
 • Đorđević Zoran, Dr. član Direkcije JUL
 • Đuka Džafer, član Direkcije JUL
 • Đukić Dragomir, pomoćnik generalnog direktora PTT Srbije
 • Đumić Bratislav, vlasnik Modne kuće Tabu
 • Đurić Milutin, direktor, Radio Šumadija
 • Đurđević Radomir, poslanik SRS u Skupšitini Srbije
 • Đurković Milivoje, gradonačelnik Dečana
 • Đurović Ivan, direktor za međunarodne odnose Telekoma Srbije
 • Đurović Milovan, član Direkcije JUL
 • Đurović Momčilo, direktor fabrike Matros
 • Đurović Vera, član direkcije JUL
 • Dobić Aleksander, funkcioner Beogradske banke
 • Doknić Slobodan, gradonačelnik Vučitrna
 • Dragaš Branko, izvršni direktor Beogradske banke
 • Dragišić Stevo, SRS
 • Dramlić Miroslav, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Drazilovič Zoran, poslanik SRS u Saveznoj skupštini
 • Dugalić Slobodan, generalni direktor Elektroprivrede
 • Dujović Miloš, generalni direktor Raj banke AD
 • Dukić Milorad, poslanik SRS u Skupšitini Srbije
 • Dukić Veljko, urednik Velike Srbije
 • Dumbelović Čedo, poslanik SRS u Skupšitini Srbije
 • Džamić Rodoljub, direktor Beli izmor
 • Dželebdžić Desan, funkcioner Beobanke
 • Fodor Oskar, član Izvršnog odbora SPS
 • Gajević Gorica, generalni sekretar SPS
 • Galović Predrag, generalni direktor Jugobanke AD
 • Gaši Ćamil, pomoćnik direktora, Juko Drenica
 • Gazivoda Momo,zamenik guvernera NBJ
 • Gezović Mirko, potpredsednik JAT
 • Golović-Miljanović Jovanka, član Direkcije JUL
 • Golubović Dragan, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Govedarica Balša, predsednik Vrhovnog suda Srbije
 • Grbić Nenad, ko-vlasnik Blik Hem Kompanije
 • Grubetić Ivan, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Guzina Vojislav, izvršni direktor Beogradske banke
 • Hadžiantić Dragan, Politika
 • Hamidović Ferid, član direkcije JUL
 • Hinić Slavko, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Ilić Dragan, član Direkcije JUL
 • Ilić Milomir, direktor AY banke
 • Ilkić Ljubomir, regionalni šef SRS za Vršac i član glavnog odbora
 • Ivančević Slađana, direktor marketinga RTS
 • Ivić Živorad, član glavnog odbora SPS
 • Jablanović Dragan, gradonačelnik Leposavića
 • Jakovljević Dušica, direktor kreditnih linija Beogradske banke
 • Jakšić Milorad, bivši direktor PTT Srbije
 • Jančić Momčilo, generalni direktor Poštanse stedionice
 • Janjić Staniša, direktor Jumko Holding, član glavnog odbora SPS
 • Jauković Milivoje, viceguverner NBJ
 • Jevremović Miodrag, Dr. šef SPS Stari Grad , Beograd i član glavnog odbora
 • Jocić Goran, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Jocić Miloš.poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Jocić Ranko, generalni direktor Progresa, član glavnog odbora SPS
 • Jocić Vladislav, generalni direktor Sabačke banke AD
 • Jokić Aleksa, generalni direktor PTT Srbije
 • Josić Milan, generalni direktor Loznicke banke AD
 • Jovanović Biserka, Direkcija JUL
 • Jovanović Đuko, predstavnik Srpske nacionalne partije
 • Jovanović Dobrosav, član glavnog odbora SPS
 • Jovanović Ivana, direktor press centra JUL
 • Karić Milanka, privrednik, žena Bogoljuba Karića
 • Karić Sreten, član porodice Karić
 • Karić Zoran, član porodice Karić
 • Karličić Miljkan, pomoćnik ministra informacija Srbije
 • Kasas Karolj, član Izvršnog komiteta SPS
 • Kilibarda Nenad, generalni direktor Jugomarka
 • Kiš Jožef, direktor Zorka Holding
 • Kertes Mihalj, direktor savezne uprave carina
 • Knežević Branislav, generalniu diraktor Vranjske banke AD
 • Knežević Dragan, ko-vlasnik Blik-Hem Kompanije
 • Knežević Zoran, regionalni šef SPS za Vranje i član glavnog odbora
 • Kolev Dragan, regionalni šef SPS za Dimitrovgrad i član glavnog odbora
 • Komrakov Milorad, Glavni urednik informartivnog programa RTS
 • Koprivica Miograd, član Direkcije JUL
 • Kostić Dragan, Dr, član Direkcije JUL
 • Kostić Petar, pomoćnik direktora EPS
 • Kostić Veroljub, generalni direktor TK banke AD
 • Krivokapić Milovan, član glavnog odbora SPS
 • Krsmanović Dragiša, javni tužilac Srbije
 • Krsmanović Ratko, član Direkcije JUL
 • Krstajić Marija, direktor "Galenike"
 • Krstin Milorad, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Kurtesanin Sima, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Labalo Zora, izvršni direktor Beogradske banke
 • Lacković Stanislav, potpredsednik JAT
 • Lakičević Dragan, generalni direktor, Mackatica
 • Lazarević Ivan, funkcioner Beogradske banke
 • Lekić Živadin, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Lenard Tatjana, član Direkcije JUL, šef informativnog programa RTS
 • Lević Milutin, generalni direktor, Trajal
 • Lijesević Dragan, devizno odeljenje NBJ
 • Lincevski Vladimir, funkcioner Beogradske banke
 • Ljubenović Vojislav, gradonačelnik Vlasotince, član glavnog odbora SPS
 • Ljubičić Vladimir, generalni direktor "Geneks Hoteli"
 • Ljubojević Dragan, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Ljujić Radomir, generalni direktor "Sloboda", Čačak
 • Maksić Predrag, generalni direktor Komercijalne banke Sirmium AD
 • Maljković Marko, direktor Srbija-Promet, član glavnog odbora SPS
 • Maljković Nebojša, član Direkcije JUL,presidnik osiguravajućeg "Dunav" i predsednik komiteta JUL za finansije i bankarstvo
 • Marčetić Ratko, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Marinković Milan, direktor AY banke
 • Marinković Milan, regionalni šef SPS za Zlatibor i član glavnog odbora
 • Marjanski Lazar, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Markičević Branislav, vlasnik TiM Trade
 • Marković Dragomir, poslanik SRS u Skupšitini Srbije
 • Marković Momir, urednik Velike Srbije
 • Marković Vladimir, direktor Merime
 • Marković Zoran, Izvršni direktor Beogradske banke
 • Martinov Suzana, funkcioner Beogradske banke
 • Marušić Drazimir, gradonačelnik Gornjeg Milanovca, član Glavnog odbora SPS
 • Matić Olivera, bivši funkcioner Beogradske banke
 • Matković Dušan, direktor železare Smederevo, potpredsednik SPS
 • Mihajlović Ljubomir, izvršni direktor Koomercijalne banke
 • Mihajlović Milivoje, gradonačelnik Kruševca, SPS
 • Mihajlovic Radoslav, direktor u EPS
 • Mihajlović Života, direktor AY banke
 • Mihaljević Nena, direktor Pekabete
 • Mileković Dejan, glavnin urednik "TV BK Telekom"
 • Miladinović Biljana, pomoćnik gradonačelnika Pozarevca, član glavnog odbora SPS
 • Milanović Bradislav, predsednik Goša Holding, član glavnog odbora SPS
 • Milanović Dragoljub, generalni direktor RTS, član glavnog odbora SPS
 • Milenković Milislav, regionalni šef SPS za Požarevac član glavnog odbora SPS
 • Miletić Milivoje, poslanik Skupštine Srbije
 • Milojević Mihajlo, presednik Privredne komore SRJ
 • Milosavljević Miloš, direktor AY banke
 • Milosavljević Slobodan, direktor Telekom Srbije
 • Milošević Zoran, gradonačelnik Obilića
 • Milošević Zoran, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Milovanović Dragoljub-Minja, član Izvršnog odbora SPS
 • Milovanović Dragutin, direktor, Fonda za razvoj Kosova
 • Milunović Dragan, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Minić Vasilje, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Mirčić Milorad, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Mirović Igor, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Mitrović Biserka, generalni direktor Jugobanke AD Užice
 • Mitrović Nikola, dr, član Direkcije JUL
 • Mitrović Željko , vlasnik "TV Pink"
 • Mladenović Slaviša, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Mladenović Vladimir, pomoćnik direktora PTT Srbije
 • Modrinić Zoran, član Direkcije JUL
 • Morina Bratislava, JUL, Srpski komesar za izbeglice
 • Mrkonjić Milutin, direktor, "CIP"
 • Mrkonjić Milutin, direktor Dirakcije za izgradnju Beograda
 • Nenadović Slobodan, predsednik Komiteta za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije
 • Neskovic Milan, direktor Prva Iskra Holding Ltd
 • Nesković Miroslav, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Nesković Slavko, poslanik SRS u Skupštini
 • Nešović Miloš, generni direktor direktor Telekom Srbija
 • Nikolić Predrag, direktor BK IIS
 • Nikolic Srđan, pomoćnik direktora EPS ,član glavnog odbora SPS
 • Nikačević Aleksandar, direktor "B92"
 • Nikolić Goran, upravnik Carinarnice Niš
 • Ninčić Milan, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Nojić Vojislav, gradonačelnik Kosovske Mitrovice
 • Novaković Mile, generalni direktor NITEKS, član Glavnog odbora SPS
 • Obradović Milan, generalni direktor Kolubare član Glavnog odbora SPS
 • Obretković Miša, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Panić Miodrag, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Pankov Radovan, član Izvršnog odbora SPS
 • Pantić Dragoljub, poslanik SRS u Skupštini Srbiije
 • Pantović Danilo, sekretar Direkcije JUL
 • Papović Radoslav, član Glavnog odbora SPS
 • Paunović Radisav, generalni direktor Izvozne banke AD
 • Pavlović Andrija, generalni direktor Užičke banka AD
 • Pavlović Dragomir, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Pejčić Dušan, gradonačelnik Zaječara, član Glavnog odbora SPS
 • Penezić Branislav, generalni direktor Dunav banke AD
 • Penezić Tomislav, poslanik SRS i Skupštini Srbije
 • Perčević Goran, član Izvršnog odbora SPS
 • Perić Bogdan, gradonačelnik Gnjilana
 • Peručić Zlatan, predsednik Beogradske banke
 • Peručić Zlatan, član Uprave EPS
 • Peselj Ljubomir, direktor Karneks Kombinata
 • Petković Jovan, generalni direktor Zdravlja
 • Petrić Radojko, funkcioner Beogradske banke
 • Petrović Božidar, direktor razvoja Tigra
 • Petrović Radoje, generalni direktor međunarodnih plaćanja Beogradske banke
 • Petrović Žika, generalni direktor JAT
 • Plana Basri, Dr. Pomoćnik ministra zdravstva Srbije
 • Pluazrević Vitomir, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Popov Miodrag, generalni direktor Servo Mihalj banka AD
 • Popović Gordana, funkcioner Beogradske banke
 • Popović Jovo, načelnik Pečskog okruga
 • Popović Nikola, generalni direktor Mitros
 • Popović Rajko, glavni urednik RTS, tužilac protiv Kikindskih novina
 • Popović Severin, urednik Velike Srbije
 • Popović Tomislav, generalni direktor Vršačke banke AD
 • Purić Sanja, glavni voditelj "TV Politika"
 • Radenković Dejan, član Izvršnog odbora SPS
 • Radević Milorad, vođa Patriotskog saveza Beograda
 • Radovančev Živanko, regionalni šef SPS za Zrenjanin i član Glavnog odbora
 • Radovanović Dušan, šef SPS Niš
 • Radovanović Milovan, Poslanik SRS u Skupstini Srbije
 • Radovanović Slobodan, direktor of Telekom Srbije
 • Radulović Slobodan , generalni direktor "C Market"
 • Radunović Vasilije, generalni direktor HIP Azotara
 • Rahman Pavle, generalni direktor Fonda za likvidnost Beogradske banke
 • Raičević Tomica, član Izvrsnog odbora SPS
 • Raičević Aleksandar, član Izvršnog odbora SPS
 • Rajičić Vojislav, direktor Milan Blagojevic Hemija D.P.
 • Raketić Srđan, generalni direktor, Privredna Banka Pančevo AD
 • Ristić Ljubiša, predsednik JUL
 • Ristić Milorad, generalni direktor, Niška Banka AD
 • Rodić Milan, član Direkcije JUL
 • Roza Despotović Gordana, član Izvršnog odbora SPS
 • Rugova Hajrije, član Izvršnog odbora SPS
 • Ružić Veljka, poslanik SRS u Saveznom parlamentu
 • Savin Zoran, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Šegrt Dmitar, direktor, "Toza Marković"
 • Sekulić Lale, bivši generalni direktor carina
 • Sekulić Radoslav, privrednik
 • Sekulič Žarko, generalni direktor, Agrobanka AD
 • Šešelj Jadranka, urednik Velike Srbije
 • Simanović Vojislav, generalni direktor PKB, predsednik Komiteta za poljoprivredu JUL
 • Simić Dušan, gradonačelnik Prištine
 • Simić Sima, gradonačelnik Srbice
 • Sladojević Radomir, generalni direktor Hemijske industrije Prahovo, član glavnog odbora SPS
 • Smikić Milan, potpredsednik JAT
 • Smiljković Srđan, sekretar Direkcije JUL
 • Šokolovački Živko , član Direkcije JUL
 • Štambuk Vladimir, član Direkcije JUL
 • Stamenkovič Dragoljub, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Stamenković Slađana, član Direkcije JUL
 • Stanić Nikola, vice guverner NBJ
 • Stanisavljević Živorad, direktor RTB Majdanpek
 • Stanković Srboljub, član Direkcije JUL, direktor NIS Naftagas
 • Stanojević Momčilo, Gradonačelnik Đakovice
 • Stefanović Živojin, Predsednik opštine Jablanica
 • Stepanović Milorad, gradonačelnik Loznice, član Glavnog odbora SPS
 • Stevović Vesna, funcioner Beogradske banke
 • Stojanović Milorad, regionalni šef SPS za Bojnik, član Glavnog odbora SPS
 • Stojanović Relja, generalni direktor, Stočar banka AD, Čačak
 • Stojković Ivko, generalni direktor, Valjevska Banka AD
 • Stojković Ljiljana, generalni direktor, Ingprom Banka AD
 • Stojković Velibor, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Stojiljković Mihajlo, rukovodilac odeljenja za izvoz, Srbijašume
 • Stojimirović Ljubiša, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Stojmenović Jovica, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Studen Stanko, Dr.poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Suvaković Uroš, član Izvršnog odbora SPS
 • Sveljo Miroslav, generalni direktor, Somborska Banka AD
 • Tasin Stojan, pomoćnik generalnog direktora PTT
 • Terzić Radoslav, šef regionalnog odbora SPS Bor, i član Glavnog odbora
 • Tiosavić Živorad, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Todorovic Tihomir, direktor, "C-Market" Todosić Tamara, glavni urednik, Radio S Smederevo, član Glavnog odbora SPS
 • Toković Branko, izvršni direktor ,Investbanka AD
 • Tomasević Ljiljana, izvršni direktor Beogradske banke
 • Tomović Slobodan, predsednik odbora SPS Kragujevac, i član Glavnog odbora
 • Tomić Milovan, gradonačelnik Podujeva
 • Trajković Zdravko, načelnik okruga Kosovska Mitrovica
 • Trajlović Dragan, predsednik odbora SPS Velika Plana, član Glavnog odbora
 • Trbojević Žarko, prvi vice-guverner NBJ
 • Trboljevac Milan, direktor, Hrast
 • Tresa Slobodan, direktor, Petrohemija Pančevo
 • Tričković Predrag, generalni direktor, Pirotska Banka AD
 • Trivan Goran, izvršni direktor, Srbijašume
 • Tufegdžić Mirjana, parsonalni direktor, Beogradska Banka
 • Unčanin Rajko, generalni direktor poslovnog sistema "Grmeč"
 • Unković Slobodan, dr. ambasador SRJ u Kini
 • Vakic Branisla, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Vasiljević Branko, generalni direktor razvojnih programa, Beogradska banka
 • Vasiljević Miodrag, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Vecić Igor, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Veljković Miroljub, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Velkovic Vojin, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Veselić Jela, pomoćnik gradonačelnika Šapca, savezni poslanik
 • Veselinović Slavko, šef Saveta za informisanje i propagandu SPS
 • Vesić Dušan, pomoćnik glavnog uredika lista Velika Srbija
 • Vitezović Milovan, glavni urednik RTS
 • Vlatković Dušan , guverner NBJ
 • Vučić Miroslav, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Vučićević Slobodan, izvršni direktor, Srbijašume
 • Vučurević Boža, ko-vlasnik Nevade
 • Vučurović Božidar, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Vujanović Božidar, poslanik SRS u Skupštini Srbije
 • Vujičić Milan, potpredsedni JAT
 • Vujnović Mihajlo, izvršni direktor JAT
 • Vujović Zoran, dr. član Izvršnog odbora SPS
 • Vukorović Mirko, vlasnik kompanije Nivada
 • Vuković Slobodan, generalni direktor, Prve iskra banka AD
 • Vulić Slavoljub, predserndik odbora SPS Despotovac, član Glavnog odbora
 • Vulin Spasenija, "Budućnost"
 • Vunjak Nenad, Dr. direktor Banka Vojvodine, glavna centrala
 • Zagrađanin Vladan, predsednik Omladinskog saveta Beograda
 • Zarić Siniša, direktor, Svetski trgovinski centar, Beograd.
 • Zečević Milija, bankar
 • Zečević Miodrag, bankar
 • Zečević Mirjana, direktor marketinga medijske kuće Politika
 • Zekolić Ratko, predsednik opštine Toplica
 • Žikelić Milan, potpredsendik JAT
 • Žvaljević Žana, urednik lista Velika Srbija
 • Živanić Radevoj, privrednik
 • Živanović Milan, generalni direktor "GSB"
 • Živković Života, član Izvršnog odbora SPS
 • Zlatić Jovan, član Glavnog odbora SPS, Niš

FreeSerbia Front
Vesti
Komentari
Intervjui
Feljton
FS Specijal
NVO
Stranke
Forum
Dokumenti
2000.
1999.
Linkovi
Posao na FS
Sport
English version Verzija na srpskom