FREE SERBIA - Other voices from Serbia
D O K U M E N T I
D O K U M E N T I
FreeSerbia Front
Vesti
Komentari
Intervjui
Feljton
FS Specijal
NVO
Stranke
Forum
Dokumenti
2000.
1999.
Linkovi
Posao na FS
Sport
Pretrazivanje po siteu
Enter keyword:
 

powered by FreeFind

  

Spisak osoba kojima je zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije

Spisak osoba kojima je najnovijim zaoštravanjem sankcija Evropske unije zabranjen ulaz u zemlje članice, kao i zemlje koje su se pridružile ovim sankcijama. Spisak je objavila novinska agencija SENSE, a prenele su ga podgoričke Vijesti u broju od 13.05.1999. godine.
Spisak je ažuriran imenima za koja je EU donela odluku 4. juna

 • Predsednik SRJ Slobodan Milošević

Miloševićeva porodica:

 • Milica Gajić Milošević, snaja
 • Mira Marković, supruga
 • Borislav Milošević, brat
 • Marija Milošević, ćerka
 • Marko Milošević, sin

Vlada SRJ:

 • Ministar za spoljnu trgovinu Božidar Antić
 • Ministar sporta Velizar Đerić
 • Šef Odbora za bezbednost Savezne skupštine Radmilo Bogdanović
 • Predsednik Veća republika Srđa Božović
 • Premijer Momir Bulatović
 • Ministar odbrane Pavle Bulatović
 • Ministar za finansije Božidar Gazivoda
 • Zamenik ministra za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Mirjana Dragaš
 • Ministar saobraćaja Dejan Drobnjaković
 • Pravni savetnik u Ministarstvu inostranih poslova Rodoljub Etinski
 • Ministar ekonomije Rade Filipović
 • Ministar za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Miroslav Ivanišević
 • Šef administracije Ministarstva odbrane general-major Milan Jevtić
 • Ministar inostranih poslova Živadin Jovanović
 • Direktor Evropskog odeljenja u Ministarstvu inostranih poslova Zoran Kikić
 • Ministar pravde Zoran Knežević
 • Pomoćnik ministra za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Maksim Korać
 • Ministar bez portfelja Jugoslav Kostić
 • Zamenik premijera Vladan Kutlešić
 • Zamenik ministra pravde Dušan Latinović
 • Zamenik premijera Zoran Lilić
 • Zamenik ministra za telekomunikacije Slavenko Markićević
 • Ministar bez portfelja Dragan Marković
 • Zamenik ministra unutrašnjih poslova Milisav Marković
 • Ministar bez portfelja Goran Matić
 • Predsednik Veća građana Savezne skupštine Milomir Minić
 • Zamenik ministra Radonja Minić
 • Zamenik ministra inostranih poslova Zoran Novaković
 • Ministar za telekomunikacije Dojčilo Radojević
 • Zamenik premijera Nikola Šainović
 • Ministar poljoprivrede Nedeljko Šipovac
 • Ministar unutrašnjih poslova Zoran Sokolović
 • Zamenik ministra za telekomunikacije Aco Stevanović
 • Zamenik ministra odbrane general-pukovnik Ljubiša Veličković
 • Zamenik ministra za finansije Drago Vučinić
 • Portparol Ministarstva inostranih poslova Nebojša Vujović
 • Ministar za inostranu trgovinu Borislav Vuković
 • Zamenik premijera Danilo Vuksanović
 • Zamenik premijera Jovan Zebić
 • Ministar za ravoj, nauku i životnu okolinu Jagoš Zelenović

Vlada Srbije:

 • Predsednik Privremenog izvršnog veća za Kosovo Zoran Anđelković
 • Potpredsednik Slobodan Babić
 • Ministar poljoprivrede Jovan Babović
 • Ministar za ekologiju Branislav Blažić
 • Zamenik premijera Milovan Bojić
 • Ministar turizma Slobodan Čerović
 • Ministar za rudarstvo Života Ćosić
 • Zamenik ministra unutrašnjih poslova Nikola Čurčić
 • Pomoćnik ministra za informacije Dušanka Đogo-Antonović
 • Zamenik ministra unutrašnjih poslova general-pukovnik Vlastimir Đorđević
 • Član Privremenog izvršnog veća za Kosovo Boško Drobnjak
 • Ministar bez portfelja Maja Gojković
 • Član Privremenog izvršnog veća za Kosovo Bajram Haliti
 • Ministar za nauku i tehnologiju Branislav Ivković
 • Ministar pravde Dragoljub Janković
 • Ministar bez portfelja Bogoljub Karić
 • Pomoćnik ministra za informacije Miljkan Karličić
 • Ministar omladine i sporta Dragoljub Kočović
 • Ministar građevinarstva Dejan Kovačević
 • Ministar trgovine Zoran Krasić
 • Ministar bez portfelja Đura Lazić
 • Premijer Mirko Marjanović
 • Zamenik ministra unutrašnjih poslova Radomir Marković
 • Zamenik premijera Ratko Marković
 • Ministar finansija Borislav Milačić
 • Ministar za rad Tomislav Milenković
 • Ministar zdravlja Leposava Miličević
 • Predsednik Milan Milutinović
 • Ministar za Srbe u dijaspori Miroslav Mirčić
 • Zamenik ministra unutrašnjih poslova general-major Stojan Mišić
 • Ministar za industriju Luka Mitrović
 • Ministar bez portfelja Paja Momčilov
 • Ministar za brigu o porodici Miroslav Nedeljković
 • Zamenik premijera Tomislav Nikolić
 • Predsednik Izvršnog veća Vojvodine Boško Perošević
 • Ministar za lokalnu samoupravu Gordana Pop Lazić
 • Zamenik ministra za informacije Miodrag Popović
 • Ministar vera Milovan Radovanović
 • Zamenik šefa odeljenja za javnu bezbednost Dragiša Ristivojević
 • Član Privremenog izvršnog veća za Kosovo Gulbehar Šabović
 • Ministar bez portfelja Ivan Sedlak
 • Zamenik premijera Vojislav Šešelj
 • Šef specijalnih snaga Frenki Simatović
 • Ministar za kulturu Željko Simić
 • Predsednik vojvođanskog parlamenta Živorad Smiljanović
 • Zamenik ministra unutrašnjih poslova Obrad Stevanović
 • Ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković
 • Ministar za privatizaciju Jorgovanka Tabaković
 • Ministar za saobraćaj i komunikacije Drago Todorović
 • Ministar obrazovanja Jovo Todorović
 • Zamenik premijera Dragan Tomić
 • Zamenik premijera Dragomir Tomić
 • Ministar bez portfelja Slobodan Tomović
 • Član Privremenog izvršnog veća za Kosovo Ibro Vajt
 • Ministar bez portfelja Čedomir Vasiljević
 • Zamenik šefa Kosovskog okruga Veljko Odalović
 • Ministar za informacije Aleksandar Vučić
 • Zamenik ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova Petar Zeković
 • Član Privremenog izvršnog veća za Kosovo Vojislav Živković
 • Radmila Višic, zamenik ministra informacija Srbije
 • Dragan Tomić, direktor "Jugopetrola" i predsednik Skupštine Srbije

Vojna lica:

 • Zamenik komandanta 52. prištinskog korpusa Treće armije pukovnik Antonić
 • Šef za logistiku u Glavnom štabu VJ general-potpukovnik Konstantin Arsenović
 • Komandir 15. brigade Treće armije pukovnik Mladen Ćirković
 • Zamenik šefa za bezbednost na Kosovu Ljubinko Cvetić
 • Komandant 549. motorizovane brigade Treće armije pukovnik Delić
 • Oficir Treće armije major Dragutin Dimčevski
 • Oficir Treće armije pukovnik Milan Đaković
 • Oficir 52. prištinskog korpusa Treće armije pukovnik Milorad Đaković
 • Oficir Treće armije kapetan Dejan Đokić
 • Komandant 52. lake protivvazdušne brigade Treće armije pukovnik Đosan
 • Komandir 354. pešadijske brigade Treće armije pukovnik Đudić
 • Oficir Treće armije potpukovnik Ljubinko Đurković
 • Načelnik Štaba Vrhovne komande VJ Dragoljub Ojdanić
 • Načelnik vojne obaveštajne službe general-potpukovnik Geza Farkaš
 • Portparol MUP za Kosovo potpukovnik Božidar Filić
 • Načelnik obaveštajne službe pri MIP SRJ pukovnik Gajić
 • Šef bezbednosti za Kosovo David Gajić
 • Oficir Treće armije pukovnik Mihajlo Gregar
 • Predsednik Vrhovnog vojnog suda general-major Miloš Gojković
 • Sudija u Vojnom sudu Treće armije Miroljub Gušić
 • Komandir 55. bataljona Treće armije major Jović
 • Šef Druge obaveštajne uprave general-major Krga
 • Komandir 52. prištinskog korpusa Treće armije general-major Vladimir Lazarević
 • Predsednik Komisije za saradnju SRJ sa OEBS general-major Lončar
 • Komandant 72. brigade specijalnih snaga pukovnik Lukić
 • Načelnik štaba 125. motorizovane brigade Treće armije pukovnik Manić
 • Zamenik načelnika Vrhovnog štaba general-pukovnik Marjanović
 • Oficir Treće armije kapetan Bratislav Mihajlović
 • Sudija Vojnog suda Treće armije Radenko Miladinović
 • Sudija Vojnog suda Treće armije pukovnik Vukašin Milojević
 • Komandant trupa u Prizrenu kapetan prve klase Milivoje Milosavljević
 • Šef Službe za informisanje Generalštaba VJ pukovnik Milivoje Novković
 • Komandant Druge armije general-potpukovnik Obradović
 • Vojni tužilac general-major Obrenčević
 • Komandant pešadije general-major Panić
 • Komandant Treće armije general Nebojša Pavković
 • Šef policije u Lipljanu kapetan Stevan Rađenović
 • Vojni tužilac u Nišu pukovnik Stanimir Radosavljević
 • Funkcioner MUP Kosovska Mitrovica Miroljub Ristić
 • Šef inspekcije armijskih snaga general-pukovnik Samardžić
 • Načelnik štaba Treće armije general-potpukovnik Miodrag Simić
 • Šef vojnog kabineta predsednika SRJ general-pukovnik Slavoljub Šušić
 • Oficir Treće armije kapetan prve klase Duško Šlivčanin
 • Komandant RV i PVO general-potpukovnik Radomir Smiljanić
 • Komandant 53. bataljona Treće armije major Šorak
 • Oficir Treće armije kapetan prve klase Ivica Stanković
 • Komandant 52. artiljerijske brigade Treće armije pukovnik Stefanović
 • Komandant u Gnjilanu pukovnik Radojko Stefanović
 • Šef za bezbednost u Prištini potpukovnik Momir Stojanović
 • Načelnik štaba Treće armije general-major Stojimirović
 • Komandant specijalnih snaga general-major Ljubiša Stojinović
 • Komandant 63. padobranske brigade potpukovnik Ilija Todorov
 • Komandant 211. brigade Treće armije potpukovnik Tomić
 • Načelnik štaba 15. brigade Treće armije pukovnik Siniša Trajković
 • Komandant specijalnih snaga pukovnik Trkulja
 • Komandant 243. mehanizovane brigade Treće armije pukovnik Jelić
 • Komandant 243. motorizovane brigade Treće armije pukovnik Srba Zdravković
 • Komandant mornarice viceadmiral Milan Zec
 • Oficir za informisanje prištinskog korpusa Treće armije kapetan prve klase Željko Žirojević
 • Komandant 125. motorizovane brigade Treće armije pukovnik Živanović
 • Grujica Davidović, komandant Užickog korpusa VJ
 • Aleksandar Bakočević, načelnik Službe informisanja VJ
 • Milorad Savović, predsednik Vojnog suda Druge armijske oblasti

Osobe bliske režimu čije aktivnosti podržavaju predsednika Miloševića:

 • Pomoćnik direktora Beogradske banke Slobodan Aćimović
 • Gradonačelnik Suve Reke Stanislav Anđelković
 • Generalni direktor "Politika" a.d. Dragan Antić
 • Direktor "Zastave" Milan Beko
 • Direktor pres-centra hotela "Metropol" Aleksandar Bogdanović
 • Gradonačelnik Lipljana Ljubinko Božić
 • Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina
 • Predsednik "Srbijašume" Dobrivoje Budimirović
 • Zvaničnik SPDR Jova Čeković
 • Gradonačelnik Kline Sveta Dabišljević
 • Portparol SPS Ivica Dačić
 • Glavni urednik "Ilustrovane politike" Jevrem Damjanović
 • Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilović
 • Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Đedović
 • Direktor "Takova" Ivko Đonović
 • Direktor Komercijalne banke Ljubiša Đorđević
 • Glavni urednik "Borbe" Živorad Đorđević
 • Gradonačelnik Dečana Milivoje Đurković
 • Zvaničnik Beogradske banke Aleksandar Dobić
 • Gradonačelnik Vučitrna Slobodan Doknić
 • Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš
 • Funkcioner SRS Stevo Dragišić
 • Član Glavnog odbora SPS Oskar Fodor
 • Generalni sekretar SPS Gorica Gajević
 • Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica
 • Direktor marketinga PGP RTS Slađana Ivančević
 • Potpredsednik SPS Živorad Igić
 • Direktor Holdinga "Ist Point" Zoran Ivković
 • Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović
 • Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljević
 • Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšić
 • Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanović
 • Šef JUL Jagodine Životije Jovanović
 • Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanović
 • Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljčanin
 • Članovi porodice Karić: Dragomir Karić, Milanka Karić, Sreten Karić i Zoran Karić
 • Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes
 • Viceguverner NBJ Ljubiša Krgović
 • Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanović
 • Direktor "Galenike" Marija Krstajić
 • Zvaničnik Beogradske banke Ivan Lazarević
 • Funkcioner JUL Tatjana Lenard
 • Funkcioner NBJ Dragan Liješević
 • Zvaničnik Beogradske banke Vladimir Linčevski
 • Direktor "Geneks" hotela Vladimir Ljubičić
 • Direktor "Slobode" iz Čačka Radomir Ljujić
 • Član Direkcije JUL Nebojša Maljković
 • Predsednik Osiguravajuće kompanije "Dunav" Nebojša Maljković
 • Portparol JUL Ivan Marković
 • Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Marković
 • Zvaničnik Beogradske banke Suzana Martinov
 • Zvaničnik Beogradske banke Olivera Matić
 • Direktor Železare Smederevo Dušan Matković
 • Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlović
 • Menadžer u EPS Radoslav Mihajlović
 • Direktor "Pekabete" Nena Mihaljević
 • Urednik TV BK-Telekom Dejan Mileković
 • Član Glavnog odbora SPS Milivoje Miletić
 • Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojević
 • Gradonačelnik Obilića Zoran Milošević
 • Član Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanović
 • Član Glavnog odbora SPS Milomir Minić
 • Direktor Delta banke Miroslav Mišković
 • Vlasnik TV "Pink" Željko Mitrović
 • Direktor CIP Milutin Mrkonjić
 • Direktor B-92 Aleksandar Nikačević
 • Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojić
 • Član Glavnog odbora SPS Radovan Pankov
 • Urednik "Srpske reči" Bogoljub Pejčić
 • Član Glavnog odbora SPS Goran Perčević
 • Gradonačelnik Gnjilana Bogdan Perić
 • Predsednik Beogradske banke Zlatan Peručić
 • Zvaničnik Beogradske banke Gordana Popović
 • Šef Pećkog okruga Jovo Popović
 • Spiker Televizije "Politika" Sanja Purić
 • Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radević
 • Član Glavnog odbora SPS Dejan Radenković
 • Direktor "C-marketa" Slobodan Radulović
 • Član Glavnog odbora SPS Tomica Raičević
 • Član Glavnog odbora SPS Aleksandar Raičević
 • Predsednik JUL Ljubiša Ristić
 • Vlasnik "Rodić MB" Milan Rodić
 • Član Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotović
 • Član Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova
 • Gradonačelnik Prištine Dušan Simić
 • Gradonačelnik Srbice Sima Simić
 • Član Direkcije JUL Živko Šoklovački
 • Član Direkcije JUL Vladimir Štambuk
 • Viceguverner NJ Nikola Stanić
 • Član Direkcije JUL Srboljub Stanković
 • Gradonačelnik Đakovice Momčilo Stanojević
 • Zvaničnik Beogradske banke Vesna Stevović
 • Direktor "C-marketa" Tihomir Todorović
 • Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomašević
 • Gradonačelnik Podujeva Milovan Tomić
 • Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajković
 • Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojević
 • Direktor "Grmeča" Rajko Unčanin
 • Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinović
 • Guverner NBJ Dušan Vlatković
 • Direktor Beogradske banke Borka Vučić
 • Bankar Milija Zečević
 • Bankar Miodrag Zečević
 • Direktor "GSB" Milan Živanović
 • Član Glavnog odbora SPS Života Živković
 • Član SPS Života Cvetković
 • Radoman Božovic, direktor "Geneksa"
 • Zoran Čičak, savetnik direktora Beogradske banke
 • Đorđe Nicović, privatni bankar, bivši zamenik Guvernera NBJ
 • Dušan Radovanović, predsednik SPS u Nišu
 • Boža Vučurević, biznismen iz Ženeve, suvlasnik "Nivade"

FreeSerbia Front
Vesti
Komentari
Intervjui
Feljton
FS Specijal
NVO
Stranke
Forum
Dokumenti
2000.
1999.
Linkovi
Posao na FS
Sport
English version Verzija na srpskom